ing. Vanda Filová, Ph.D. NASKL ČLS JEP, Pracoviště laboratorních metod, IKEM Praha
doc. MUDr. Janka Franeková, Ph.D. Pracoviště laboratorních metod, IKEM, Praha a 3. LF UK Praha
prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. Pracoviště laboratorních metod, IKEM, Praha a 3. LF UK Praha
Bc. Jiří Kotrbatý, DiS. NASKL ČLS JEP, Pracoviště laboratorních metod, IKEM Praha
Zina Pecková Congress Business Travel s.r.o., Praha