Jméno a příjmení, tituly Afiliace
ing. Milan Blaha, Ph.D. MZdr ČR, přednášející
prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP, Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, Praha, garant bloku a přednášející
RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D. SEKK Pardubice, garant bloku a přednášející
prof. RNDr. David Friedecký, Ph.D. Oddělení klinické biochemie FN Olomouc, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, garant bloku a přednášející
ing. Martin Humpl Abbott Laboratories, s.r.o., Praha, přednášející
doc. MUDr. Radomír Hyšpler, Ph.D. Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta v Hradci Králové, garant bloku
prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. NASKL ČLS JEP, Pracoviště laboratorních metod, IKEM, Praha a 3. LF UK Praha, garant bloku a přednášející
Mgr. Pavel Kasík Seznam Zprávy, přednášející
RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. ÚZIS ČR, přednášející
ing. Petr Kopecký Roche, s.r.o., Diagnostic Division, Praha, přednášející
Bc. Jiří Kotrbatý NASKL ČLS JEP, IKEM Praha, přednášející
doc. RNDr. Vítězslav Maier, Ph.D. Ústav soudního lékařství a medicínského práva, Fakultní nemocnice a Univerzita Palackého, Olomouc, přednášející
doc. RNDr. Peter Ondra, CSc. Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP, Ústav soudního lékařství a medicínského práva, Fakultní nemocnice a Univerzita Palackého Olomouc, garant bloku
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c. Rada pro akreditaci ČLS JEP, Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta v Hradci Králové, garant bloku a přednášející
ing. Lukáš Palivec, Ph.D. Beckman Coulter Česká republika, Praha, přednášející
ing. Helena Párová, Ph.D. Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta v Hradci Králové, přednášející
MUDr. Renata Procházková, Ph.D. Společnost pro tranfuzní lékařství ČLS JEP, Centrum laboratorní medicíny, Transfuzní oddělení, Nemocnice Liberec
Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP, Ústav klinické biochemie a hematologie, Fakultní nemocnice, Plzeň
MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. Ústav klinické biochemie a hematologie, Fakultní nemocnice, Plzeň, garant bloku
ing. Petr Raška, MHA IKEM Praha, garant bloku a přednášející
Prof. Sverre Sandberg, MD, Ph.D. European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) past president, Haukeland University Hospital, Bergen and University of Bergen, Norway, přednášející
MUDr. Peter Sečník Jr., Ph.D. SK-LAB s.r.o. Lučenec, přednášející
doc. Mgr. Luděk Slavík, Ph.D. Česká hematologická společnost, CityLab, Praha, garant bloku a přednášející
Mgr. Petr Stávek, Ph.D. IKEM Praha, garant bloku a přednášející
ing. Lubomír Stříž CZEDMA, garant bloku
Mgr. Libor Ševčík, MBA Siemens Healthcare, s.r.o., Praha, přednášející
Mgr. Jana Úlehlová, Ph.D. Hemato-onkologická klinika FN a LF Olomouc, přednášející
ing. Václav Vachta, MBA Infini One, a.s., přednášející
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., dr.h.c. Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Všeobecná fakultní nemocnice Praha a 1. lékařská fakulta UK Praha, garant bloku