Rada pro akreditaci při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

 

Předseda

prof. MUDr. Vladimír Palička, DrSc.

 

Společnost pro klinickou cytologii

MUDr. Alena Beková, M.I.A.C.
Doc. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc.

 

Společnost lékařské genetiky

Doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.
Doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc.

 

Česká společnost klinické biochemie

doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.
MUDr. Miroslav Verner

 

Česká společnost pro experimentální a klinickou farmokologii a toxikologii

prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
RNDr. Hana Brozmanová, CSc.

 

Česká hematologická společnost

Mgr. Ivana Malíková
Mgr. Marcela Mikešová

 

Česká společnost alergologie a klinické imunologie – sekce laboratorní imunologie

Ing. Miroslav Hinďoš
Ing. Štěpánka Luxová

 

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii a Společnost pro lékařskou mikrobiologii

MUDr. Barbora Macková
doc. MUDr. Pavel Čermák, CSc.

 

Společnost českých patologů

MUDr. Markéta Trnková
doc. MUDr. Eva Honsová, Ph.D.

 

Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie

Doc. RNDr. Peter Ondra, CSc.
Ing. Ivana Černá

 

Společnost pro transfusní lékařství

MUDr. Martin Písačka
Mgr. Jiří Smutek